วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 37


"Nothing is worth more than this day." 
.......Johann Wolfgang von Goethe.....
ไม่มีสิ่งไหนที่จะมีคุณค่ามากกว่า "วันนี้"วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 36

                          The Ant Philosophy ปรัชญาแห่งมด....
1.Ants never quit.มดไม่เคยละความพยายาม
2.Ants think winter all summer 
มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน(มันจึงพยายามเก็บสะสมเสบียงไว้สำหรับเหมันตลอดฤดูคิมหันต์)
3.Ants think summer all winter.
มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาว (มันจะเตือนตัวเองว่า "ความยากลำบากจะอยู่เพียงไม่นาน แล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้")
4.All-that-you-possibly-can
ทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถทำได้
Quote of the day 35

Nothing is too small to know. And Nothing is too big to attempt...ไม่มีอะไรเล็กเกินไปที่จะเรียนรู้ และไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินความพยายาม....


Quote of the day 34

Mistakes are sometimes the best memories.
บางครั้งความผิดพลาดก็อาจเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิต


Quote of the day 33

...Holiday
...วันเอ๋ยวันหยุด...
หยุดคิดเรื่องราวที่หน่วงหนัก
หยุดเพื่อพักกายาที่หล้าเหนื่อย
หยุดความเมื่อยที่ถาโถมประดัง
แล้วเอนหลังนอนเปลไม้ สบายใจ....


Quote of the day 32

My mom คำแม่สอน
..“If you can dream it, you can do it."
....แม่อยากให้ลูกหัดฝัน 
เมื่อไรลูกฝันเป็น ..ไม่ว่าจะเป็นใฝ่ฝัน หรือความฝัน 
ลูกจะรู้ว่าโลกนี้มันน่าอยู่เพียงไหน...


Quote of the day 31

Kindness ...น้ำเอย น้ำใจ