วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 1

The best and most beautiful things cannot be seen or even touched, 
                        they must be felt with the heart.” 
...สิ่งที่ดีที่สุด และสวยงามที่สุดมิอาจสัมผัสด้วยกาย แต่รับรู้ผ่านหัวใจ.

                                       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น