วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 15

"listen" and "silent" use the same letters.
...คำว่า listen (ฟัง) นั้น
ใช้ตัวอักษรชุดเดียวกับคำว่า silent (เงียบ)..ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น