วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 19

If at first you don't succeed, try, try, try again.
หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น