วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 3

I am a slow walker, but I never walk back.
.......Abraham Lincoln.......
"ข้าพเจ้าเป็นคนเดินช้า แต่ไม่เคย เดินถอยหลัง"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น