วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 30

Take care of your parents.
...ดูแลคนที่เคยดูแลคุณ...
. พ่อแม่ก็แก่เฒ่า.................จำจากเจ้าไม่อยู่นาน
จะพบจะพ้องพาน................ เพียงเสี้ยววารของคืนวัน
. ใจจริงไม่อยากจาก.............เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน
แต่ชีพมิทนทาน...........
........ย่อมร้าวรานสลายไป
. ขอเถิดถ้าสงสาร................อย่ากล่าวขานให้ช้ำใจ
คนแก่ชะแรวัย.....................คิดเผลอไผลเป็นแน่นอน
. ไม่รักก็ไม่ว่า.....................เพียงเมตตาช่วยอาทร
ให้กินและให้นอน.................คลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจ
. เมื่อยามเจ้าโกรธขึ้ง............ให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัย
ร้องไห้ยามป่วยไข้................ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยน
. เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่..............แม้เหนื่อยกายก็ยอมทน
หวังเพียงจะได้ผล..................เติบโตจนสง่างาม
. ขอโทษถ้าทำผิด.................ขอให้คิดทุกทุกยาม
ใจแท้มีแต่ความ....................หวังติดตามช่วยอวยชัย
. ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่ง....................มีหรือหวังอยู่นานได้
วันหนึ่งคงล้มไป.....................ทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวง

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น