วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 36

                          The Ant Philosophy ปรัชญาแห่งมด....
1.Ants never quit.มดไม่เคยละความพยายาม
2.Ants think winter all summer 
มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน(มันจึงพยายามเก็บสะสมเสบียงไว้สำหรับเหมันตลอดฤดูคิมหันต์)
3.Ants think summer all winter.
มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาว (มันจะเตือนตัวเองว่า "ความยากลำบากจะอยู่เพียงไม่นาน แล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้")
4.All-that-you-possibly-can
ทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถทำได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น