วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 4


“Family”means nobody gets left behind. 
คำว่า "ครอบครัว" คือการไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น