วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 5


นิสมฺม กรณํ เสยฺโย - ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
(It is advisable to think before doing anything.)


....คิดก่อนแล้วจึงทำจงจำไว้ 
ทำอะไรต้องคิดทั้งหน้าหลัง
อย่าปล่อยตัวให้ทำตามลำพัง 
ต้องเอาใจเหนี่ยวรั้งเสมอไป

ก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิด 
ถูกหรือผิดอย่างนี้ดีหรือไม่
ถ้าเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัย 
ต้องหาทางทำใหม่ทำให้ดี ฯ....
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น