วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Quote of the day 10

“Friendship is not something you learn in school.
But if you haven’t learned the meaning of friendship, 
 you really haven’t learned anything.”
“มิตรภาพไม่ใช่สิ่งที่โรงเรียนมีสอนโดยตรง 
         แต่ถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้ความหมายของคำว่า 
                 มิตรภาพ นั่นหมายความว่า คุณไม่เคยเรียนรู้อะไรจริงๆ หรอก”
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น